VándorViadal

A VándorViadal az ötödik éve tartó Vándortábor Program új eleme, amely 2021-ben kerül először megrendezésre. A VándorViadalon négyfős csapatokban, aktív és logikai feladatokban küzdenek meg a diákok: a tavaszi selejtezőben azért, hogy a döntőbe jussanak, a nyári egyhetes táborban (döntő) pedig azért, hogy ők legyenek a végső győztesek. Ebbe a versenybe minden olyan iskola bekapcsolódhat, ahol van legalább egy diák, aki az elmúlt négy év során a Vándortábor Program valamely táborában megfordult. A VándorViadal egészével a www.vandorviadal.hu oldalon ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

VándorViadal

Mi a VándorViadal célja?

A verseny kiemelt célja: a vándortáboros szellemiség, a vándortáboros diákok és egy térség bemutatása, ezáltal az aktív kikapcsolódás népszerűsítése. A program a selejtező szakaszában az aktív- és ökoturisztikával összefüggő eseményekre és értékekre, az egyhetes döntőben pedig az adott térségében elérhető aktív kikapcsolódási lehetőségekre és a térség természeti, kulturális értékeire hívja fel a figyelmet. A döntő szerepe továbbá, hogy demonstrálja és a médiában is közvetítse a versenyben részt vevő diákok kiemelkedő kompetenciáit és érdemeit mind a felnövekvő és az idősebb generációk, mind a kortársak felé.

 

Hogyan zajlik a VándorViadal?

A viadal két fő részből áll:

1. Selejtező

Az 5 fordulós selejtező során a csapatok online feladatok megoldásával gyűjthetnek pontokat, amelyek a rangsorolás mellett a csapattagok összeszokását is szolgálják. A selejtező feladatai jellemzően az aktív kikapcsolódási lehetőségekkel, valamint Magyarország természeti és kulturális értékeivel kapcsolatosak, de ezek mellett további kreatív feladatok és pontszerzési lehetőségek is előfordulhatnak. A kialakult rangsorból összesen 20, de intézményenként legfeljebb 1, megyénként pedig legfeljebb 3 csapat juthat tovább. Mellettük egy meghívott, határon túli csapat is részt vesz a verseny utolsó szakaszában. Így összesen 21 csapat verseng majd a döntőben, amelyre egy 7 napos tábor keretén belül kerül sor.

2. Tábor

A viadal döntője a 2021. június 14. és 20. között megszervezésre kerülő, 7 napos tábor. Ennek fő jellemzője a természetközeliség, és jellege miatt garantálja az aktív kikapcsolódást. A verseny azonban nem kizárólag aktív mozgásra épül, hanem teret enged az olyan feladatoknak is, melyek a természetre való rácsodálkozást helyezik előtérbe, valamint próbára tesznek és edzenek olyan kompetenciákat, mint például a matematikai, nyelvi és gondolkodási képességeket, kommunikációs készséget, az együttműködést és a problémamegoldást.

Ki szervezi a VándorViadalt?

Az VándorViadalt az Országos Erdészeti Egyesület szervezi az Erdei Vándortábor Program keretén belül, együttműködve a Vándortábor Program partner szervezeteivel (Magyar Kajak-Kenu SzövetségMagyar Kerékpáros Turisztikai SzövetségMagyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája).

A VándorViadal megvalósulását az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatja.

 

Mikor és hol kerül megrendezésre a viadal?

Az online selejtezőre 2021. április 7. és május 6. között kerül sor, mely időszak alatt 5 héten át minden szerdán 15:00 óra és csütörtökön 21:00 óra között van lehetőség a feladatok megoldására. A selejtezőn elért eredményekről a résztvevők legkésőbb 2021. május 14-ig kapnak tájékoztatást.

döntőre egy 7 napos tábor keretén belül kerül sor, melynek időpontja 2021. június 14. – június 20.

A tábor helyszínére a selejtező során derül majd fény, de annyit már most elárulhatunk, hogy hazánk egyik legszebb természeti és kulturális értékekkel rendelkező tájegységére juthatnak el a selejtező legjobbjai.

 

Mikor és hol lehet jelentkezni?

Jelentkezni a VándorViadal honlapjának online felületén keresztül lehet  2021. március 1-tőlhttp://vandorviadal.hu/.

A viadalba való bekapcsolódásra a selejtezők indulása után is van lehetőség, egészen az utolsó forduló lezárultáig, de az így becsatlakozott csapatok csak a jelentkezésüket követő fordulókon szerezhetnek pontokat.

 

Kik és milyen feltételekkel jelentkezhetnek?

A VándorViadalra középfokú oktatási intézmények és szakképző intézmények (beleértve az az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is) 9-11. évfolyamos tanulói jelentkezhetnek 4 fős csapatokban, kísérő pedagógusuk vezetésével.

A 4 fős csapat összetételére a kötelező feltételek vonatkoznak:

Nem koedukált oktatási-nevelési intézmények esetében egy ugyanazon megyén belüli, tetszőlegesen választott iskolából egészíthető ki a regisztrált intézmény csapata.

A döntő jellegéből adódóan a csapat minden tagjának kötelezően rendelkeznie kell a következő készségekkel:

A jelentkezés leadásával a kísérő pedagógus vállalja, hogy a csapat és annak tagjai megfelelnek a jelentkezési feltételeknek, és szavatol azért, hogy a diákok a jelentkezéshez hozzájárultak.

Csapattag cseréjére 1 fő erejéig van lehetőség a regisztrációkor megadott és a döntőbe kerülő csapattagok tekintetében (pl.: betegség, sérülés esetén), a szervezők külön tájékoztatásával, és mind a csapat egészét, mind az egyes csapattagokat érintő feltételek figyelembevételével.

A szervezők jogot formálnak a fenti feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére.

 

Hogyan lehet jelentkezni?

Az intézményeket képviselő csapatok nevében a kísérő pedagógusok regisztrálhatnak és jelentkezhetnek a VándorViadal oldalán: http://vandorviadal.hu/.

Egy pedagógus több csapat számára is leadhat jelentkezést, és egy intézményből akár több kísérő pedagógus is benevezhet más-más csapatokat, viszont a döntőbe intézményenként legfeljebb csak egy – az elődöntőn kialakult rangsor szerint az intézményből legjobban teljesítő – csapat juthat be.

A jelentkezés leadásával a kísérő pedagógus vállalja, hogy a csapat és annak tagjai megfelelnek a jelentkezési feltételeknek, és szavatol azért, hogy a diákok a jelentkezéshez hozzájárultak.

 

Mik a kísérő pedagógus teendői a viadal során?

A kísérő pedagógus feladatai:

A táborban a diákok felügyeletét a szervezők vállalják, így a kísérő pedagógusi jelenlét a döntő során nem elvárás.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a verseny során a pedagógusok nem vehetnek részt a feladatok megoldásában, csak abban az esetben, ha a szervezőktől erre külön felkérést kapnak!

 

Miért érdemes kísérő pedagógusként becsatlakozni a viadalba?

A VándorViadallal a pedagógusok nemcsak egy izgalmas, kihívásokkal teli élményt adhatnak diákjaik számára, de tevékenyen hozzájárulhatnak iskolájuk és tanulóik sikeréhez egy országos szintű elismerést nyújtó versenyen, és az ezért járó nyereményekből is részesülhetnek.

A tábori részvétel a kísérő pedagógusok számára nem kötelező, de a szervezők biztosítják számukra is az ingyenes részvétel lehetőségét. Így a csapatokat kísérő tanároknak lehetősége nyílik a tábor során közvetlen közelről megtapasztalni a vándortábor-mozgalom magával ragadó szellemiségét.

A döntő egyhetes programja során számos aktív kikapcsolódási lehetőségben vehetnek részt, illetve megismerkedhetnek a térség természeti, kulturális értékeivel. Tehetik mindezt úgy, hogy közben a megszokott, pedagógus szerephez köthető feladatok nagy részét a VándorViadal szervezői átvállalják.

Természetesen a tábor egy hete alatt számos alkalom nyílik majd az ország különböző részeiből érkezett pedagógusoknak az egymással való kapcsolatépítésre, szakmai tapasztalatcserére is.

 

Mennyibe kerül a részvétel?

A selejtezőn és a táborban való részvétel a diákok és a kísérő pedagógusok számára is ingyenes. A táborban a résztvevők számára biztosított:

A selejtező alapján táborba jutott csapatok vállalják a tábor helyszínére való eljutás és hazautazás költségeit!

 

Hogyan zajlik a selejtező?

A selejtező online formában kerül megrendezésre. A feladatokat a pedagógusok által regisztrált diákok érhetik el a VándorViadal honlapján a saját felületükre bejelentkezve, és a megoldások beküldésére is ez a felület szolgál.

2021. április 7-től 5 héten át minden szerdán 15:00 óra és csütörtökön 21:00 óra között van lehetőség az aktuális feladatsor megoldására, mely általánosságban 10 feladatot tartalmaz majd.

A feladatsorok közzétételének ütemezése:

 1. forduló: 2021. április 7.
 2. forduló: 2021. április 14.
 3. forduló: 2021. április 21.
 4. forduló: 2021. április 28.
 5. forduló: 2021. május 5.

A megoldások feladatonként külön beküldhetők, és a pontozás során a válaszadás gyorsasága kiemelt szerepet kap.

 

Mik az értékelés szempontjai a selejtezőn?

A 10 feladat – típus alapján –  két részre bontható. Ennek függvényében a helyes válaszért járó pontszámok is változnak:

Típus
Feladatok száma Max. pontszám Min. pontszám
Tesztkérdés 6 300 120
Kreatív feladat 4 400 220

Az elnyerhető pontszám egy feladat tekintetében a helyes válasz beküldésének idejét figyelembe véve, a feladatsor megjelenésétől számítva 10 percenként 1 ponttal csökken.

Példa: Ha a csapat egy tesztkérdésre szerdán 18:35-kor küldi el a helyes választ, akkor 279 pontot kap az adott feladatra. (15:00 óta 215 perc telt el. 10 percenként 1 ponttal csökken a kapható pontszám, így 21 pontot kell kivonni az elérhető maximális 300 pontból.)

A pontszámok alapján kialakult rangsorból a 20 legjobban teljesítő csapat, de intézményenként legfeljebb 1, megyénként legfeljebb 3 csapat jut tovább a táborba, akik mellett a döntőben részt vesz egy meghívott, határon túli csapat is. A selejtezőn elért eredményekről a résztvevők a fordulók után, a végső rangsorról pedig legkésőbb 2021. május 14-ig kapnak tájékoztatást.

 

Hogyan zajlik a tábor?

A táborba a selejtezőn elért eredmények alapján 20 csapat kerül be, de intézményenként legfeljebb 1, és megyénként legfeljebb 3. Ezen kívül egy meghívott határon túli csapat is részt vesz a viadalon, így összesen 21 csapat verseng majd a döntőben a győzelemért.

A tábor során a csapatok különböző feladatokban mérik össze tudásukat, melyek a rangsorolás mellett a csapattagok jellemét, személyiségét is formálják, és izgalmas programokat, élményeket kínálnak a résztvevőknek.

A verseny nem csak aktív mozgásra épül, hanem teret enged az olyan feladatoknak is, melyek a természetre való rácsodálkozást helyezik előtérbe, valamint próbára tesznek és edzenek olyan kompetenciákat, mint például a matematikai, nyelvi és gondolkodási képességeket, kommunikációs készséget, az együttműködést és a problémamegoldást.

A tábori verseny három szakaszra bontható:

 1. szakasz, hétfőtől szerdáig (2021. június 14-16.):
  • Minden csapat részt vesz a feladatokban, és pontokat gyűjt.
  • Az elért pontszámok alapján a legjobb 10 csapat jut tovább a következő szakaszba.
 2. szakasz, csütörtöktől szombat délelőttig (2021. június 17-19.):
  • Az előző szakaszban legjobban teljesített 10 csapat vesz benne részt.
  • Feladatonként 1 csapat kiesik a versenyből.
 3. döntő szakasz, szombat délután (2021. június 19.):
  • A végső döntőben a második szakasz után versenyben maradt 4 csapat vesz részt.
  • Ez a szakasz dönti el az első négy helyezett végleges sorrendjét, így a győztest.

Mindeközben a tábor folyamatos, tartalmas programot biztosít mind a még versenyző, mind a versenyből kiesett csapatoknak és kísérő pedagógusaiknak:

 

Milyen kommunikációs csatornákon lehet találkozni a VándorViadallal?

A tábor során videófelvétel készül, mely a viadal alakulását, a diákok kompetenciáit és érdemeit, illetve a tájegység értékeit hivatott bemutatni a televíziónézők számára. A tévéközvetítés lehetőséget ad a döntőbe jutott diákoknak, hogy országos szintű elismerést nyerjenek mind csapatuk, mind iskolájuk számára.

A döntőben való részvétel feltétele a kép- és hanganyag felhasználására vonatkozó engedélyek aláírása a kísérő pedagógusok és a diákok (illetve szülők, gondviselők) által!

A verseny alakulása és legfontosabb eseményei nyomonkövethetők a VándorViadal facebook oldalán is: https://www.facebook.com/vandorviadal.hu/

 

Milyen díjak találnak gazdára?

A tábor során megtapasztalt rengeteg élmény mellett nagyértékű, jellemzően aktív kikapcsolódást jelentő nyeremények is gazdára találnak. A kiemelt díjak mellett minden döntőbe jutott csapat és kísérő pedagógusa részesül nyereményben.

Nyeremények lesznek többek között:

 

Mik a legfontosabb kötelezettségek a részvétellel kapcsolatban?

A jelentkezés során a pedagógusok részéről az alábbiak:

Döntőbe jutás esetén a résztvevők, illetve azok szülei vagy törvényes képviselői részéről a következők:

A fentiekhez szükséges formanyomtatványokat a szervezők biztosítják a döntőbe jutott csapatoknak elektronikus levél útján. Ezen nyilatkozatokat és engedélyeket csak a döntőbe továbbjutott csapatoknak szükséges leadnia a selejtezőt követő eredményhirdetés után, de a tábort megelőzően. A csapatonként összegyűjtött nyilatkozatokat a kísérő pedagógus juttatja el a szervezőknek.

A nyilatkozatokkal adott hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a szervezők a verseny lebonyolítását befolyásoló helyzetek esetén – beleérte a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos előre nem látható intézkedéseket, korlátozásokat – jogot formálnak a jelentkezési felhívásban foglaltak változtatására, illetve a verseny elhalasztására vagy lemondására, amelyről az érintetteket a megadott kapcsolati elérhetőségeken tájékoztatják.

 

Hová fordulhatok a kérdéseimmel?

Részletes információk olvashatók a www.vandorviadal.hu oldalon.

A fentieken túl felmerülő kérdésekre készséggel válaszolunk az info@vandorviadal.hu e-mail címen.

Egyéb hírekkel és aktualitásokkal kapcsolatban megtalálhatóak vagyunk a Facebookon: https://www.facebook.com/vandorviadal.hu/

 

Jó felkészülést kíván:

az Országos Erdészeti Egyesület és a VándorViadal minden szervezője!